O nás

Nadace Mariánská, nadace, jejímž účelem je rozvoj příhraničních oblastí České republiky, zejména Krušných hor a okolí Jáchymovska s cílem spolupracovat nejen se subjekty v okolí, ale i subjekty vzdálenými, ať už za účelem vzájemné podpory a spolupráce nebo výměny zkušeností a informací.

Nadace si klade za cíl obnovit historické tradice oblasti, mimo jiné - řemeslné, hornické, zemědělské, ale i lázeňské a podobně. Tyto tradice pak moderní formou prezentovat a zapojit je do celkového rekreačně naučného rámce spolu s naukou o přírodě a ekologii oblasti. Dále pak bude nadace vyhledávat další vhodné příležitosti ke zvyšování nabídky služeb a ostatních aktivit a zvyšování jejich úrovně. Nadace chce všechny tyto aktivity přirozeným způsobem následně propojit a dále rozvíjet a vyhledávat a podporovat subjekty, které se budou na této vizi podílet.

Chcete-li nás finančně podpořit:

Číslo zvláštního bankovního účtu u GE money bank, a.s. je: 196617351/0600.

Podporujeme rozvoj příhraničních oblastí ČR, zejména Krušných hor a okolí Jáchymovska